Menu

Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij daar mee omgaan. Er wordt uitgelegd waar, en hoe wij deze gegevens opslaan, en voor welke doelen we dat doen. Daarnaast vind je in deze privacyverklaring ook alle rechten, met betrekking tot jouw persoonsgegevens, die je als consument hebt. Ook leggen we je uit hoe je hier gebruik van kunt maken.
Deze privacyverklaring kan tussentijds gewijzigd worden. Bijvoorbeeld i.v.m. wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Wie zijn wij?

TypeOlymp is een geregistreerde handelsnaam van PIKSL B.V. en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84328517. Ons vestigingsadres is Groenstraat 6, 5386 KW in Geffen. Je kan ons per mail bereiken op info@typeolymp.com.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

We verzamelen jouw persoonsgegevens voor een aantal doelen. Deze doelen worden hier toegelicht:

 • Leveren van onze diensten
  Om de uitvoering van onze diensten te kunnen waarborgen maken we gebruik van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld voor het aanmaken van een persoonsgebonden account en het genereren van een gepersonaliseerd typediploma.
 • Contact opnemen
  Verder gebruiken we je gegevens om contact met je op te nemen. Bijvoorbeeld om je op de hoogte te houden over de voortgang van de cursist.
 • Diensten verbeteren
  We gebruiken je gegevens ook om onze websites en diensten te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals hoe lang een cursist met onze cursus bezig is, de hoeveelheid oefeningen die een cursist maakt en met welk besturingssysteem cursisten gebruik maken van onze diensten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens van een ouder/verzorger:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres

Wij verwerken de volgende gegevens van een docent:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres

Wij verwerken de volgende gegevens van een cursist:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

De geldigheidsduur van een account is één jaar, tenzij de cursist verlenging heeft aangevraagd. Na verloop van de geldigheid van een account sluiten wij het account af en verwijderen/anonimiseren we alle daarbij gekoppelde (persoons)gegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Zoals vermeld nemen wij de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus en nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Deze maatregelen worden hier toegelicht:

 • Onze websites zijn beveiligd met een SSL certificaat.
  Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL in de URL-balk van je webbrowser.
 • Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen.
  Dit zorgt ervoor dat wachtwoorden onomkeerbaar worden versleuteld en opgeslagen in onze database. Hierdoor kan jouw wachtwoord nooit op straat komen te liggen bij een eventuele database hack. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed zijn beveiligd? Of heb je aanwijzingen van misbruik? Stuur dan een e-mail naar info@typeolymp.com.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Wij delen je persoonsgegevens met derden uitsluitend als dit nodig is om onze producten en diensten te kunnen leveren. Wanneer derden jouw persoonsgegevens namens ons en volgens onze strikte instructies verwerken, treden die derden op als zogenaamde verwerkers. TypeOlymp sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst. Zo zorgt TypeOlymp ervoor dat jouw persoonsgegevens altijd op een zorgvuldige manier worden verwerkt, beveiligd met minimaal hetzelfde beveiligingsniveau als wij hanteren en dat de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd. TypeOlymp blijft niettemin verantwoordelijk voor deze gegevensverwerkingen en zal daarom alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang, onopzettelijk verlies of wijziging.

Gebruiken wij cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan onze websites wordt opgeslagen in de browser van jouw apparaat. Wij gebruiken verschillende soorten cookies met verschillende doeleinden. Functionele cookies, analytische cookies en cookies van derden. Meer informatie over cookies kun je vinden in ons cookiebeleid.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, overdracht van of bezwaar tegen de persoonsgegevens die TypeOlymp verwerkt, tenzij TypeOlymp deze rechten niet kan uitoefenen op grond van een wettelijke verplichting of wanneer er uitzonderingen van toepassing zijn. Zo is TypeOlymp op grond van wettelijke verplichtingen verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren, waardoor we niet altijd al je persoonsgegevens kunnen verwijderen als je daarom verzoekt.

Je kan je verzoek tot uitoefening van je privacyrecht(en) sturen naar info@typeolymp.com. TypeOlymp wenst er zeker van te zijn dat dit verzoek van jou afkomstig is en dat je bent wie je zegt te zijn. Als wij niet direct kunnen verifiëren dat jij het bent, kunnen wij je vragen om een kopie van je legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart) mee te sturen. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst op je verzoek reageren.

Hoe kan je contact met ons opnemen?

Als je vragen hebt over hoe TypeOlymp omgaat met je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@typeolymp.com.

Als je van mening bent dat TypeOlymp je persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of als je niet tevreden bent met het antwoord van TypeOlymp op je vraag of verzoek, kun je een klacht indienen bij de desbetreffende toezichthouder (in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens). Meer informatie over klachtmogelijkheden vind je hier. Voor de contactgegevens van alle Europese privacy toezichthouders, klik hier.